W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności oraz plików cookies.

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088

NIP 9532641081

Organy Spółki i ich zakres i kompetencje

Zgromadzenie Wspólników

Miasto Bydgoszcz


Zarząd Spółki

Edyta Wiwatowska – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki, powołana Uchwałą Nr 13/2016 Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. o. o. z dnia 13 czerwca 2016 roku, działa w składzie:

 1. Dorota Jakuta - Przewodnicząca,
 2. Izabela Maria Wiernikowska - Wiceprzewodnicząca,
 3. Justyna Murawska - Sekretarz.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
 • Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2.
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 • Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, które mają być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 • Ustalanie dla Członków Zarządu szczegółowych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji.
 • Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki.
 • Określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 • Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
 • Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.
 • Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 • Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 • Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości do 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych.
 • Reprezentowanie Spółki w umowach miedzy Spółką i członkami Zarządu oraz w sporach miedzy nimi.
 • Wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, zaciągania zobowiązań warunkowych w tym udzielania przez Zarząd gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli od 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych do wartości nie przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego.
 • Ustalania wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie jego przyznania.

Powiadom znajomego