W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088,

NIP 9532641081

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088,

NIP 9532641081

Forma organizacyjno - prawna i przedmiot działalnosci Spółki

XML

Treść

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka prawa handlowego powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego – Rep. A 5440/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku. Założycielem Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Spółka  została  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze Sądowym w XIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, KRS 0000489734

REGON 341515088

NIP 9532641081


I. Kapitał zakładowy Spółki:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której Miasto Bydgoszcz obejmuje 400 udziałów założycielskich o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej 400.000,00 zł.


II. Przedmiot działalności Spółki:

Celem działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania lokalnego rynku i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe poprzez:

1) przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy;

2) promocję Miasta Bydgoszcz;

3) upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z Unią Europejską oraz w zakresie stosunków pracy i pomocy społecznej;

4) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych;

6) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;

7) prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

2. Cel Spółki realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, głównie w przedmiocie:

1)  41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

2)  41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

3)  63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

4)  63.12.Z – Działalność portali internetowych,

5)  63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6)  66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

7)  68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

8)  68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

9)  68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

10)   69.10.Z – Działalność prawnicza,

11)   69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

12)   71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,

13)   70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

14)   70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

15)   72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

16)   72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

17)   73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,

18)   73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

19)   74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,

20)   74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

21)   77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

22)   78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

23)   82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

24)   82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

25)   82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

26)   82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

27)   84.13.Z – Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,

28)   85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

29)   85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

30)   94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

31)   96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka będzie prowadzić, po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane