W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności oraz plików cookies.

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088

NIP 9532641081

Forma organizacyjno - prawna i przedmiot działalnosci Spółki

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka prawa handlowego powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego – Rep. A 5440/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku. Założycielem Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w XIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, KRS 0000489734.

REGON 341515088

NIP 9532641081

Kapitał zakładowy Spółki:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której Miasto Bydgoszcz obejmuje 400 udziałów założycielskich o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej 400.000,00 zł.

Przedmiot działalności Spółki:

Celem działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania lokalnego rynku i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe poprzez:

 • przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy,
 • promocję Miasta Bydgoszcz,
 • upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z Unią Europejską oraz w zakresie stosunków pracy i pomocy społecznej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
 • współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
 • prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

Cel Spółki realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, głównie w przedmiocie:

 • 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 • 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
 • 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 69.10.Z – Działalność prawnicza,
 • 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 • 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
 • 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 • 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 • 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 84.13.Z – Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 • 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
 • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Powiadom znajomego