W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności oraz plików cookies.

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088

NIP 9532641081

Struktura i zadania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (II piętro)

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.

Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:

 1. przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
 2. promocji Miasta Bydgoszczy,
 3. prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
 4. podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
 5. współdziałaniu z samorządami, administracja lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
 6. prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują:

 1. Biuro Zarządu,
 2. Dział Obsługi Inwestorów,
 3. Dział Wspierania Przedsiębiorczości,
 4. Dział Marketingu
 5. Dział Projektów.

Biuro Zarządu jest podległe bezpośrednio Zarządowi. Do zadań Biura należy obsługa organizacyjna Spółki, w ramach którego funkcjonują samodzielne stanowiska pracy dedykowane do obsługi określonych zagadnień merytorycznych, m.in.: prawnej, obsługi sekretariatu.

Kancelaria Spółki
tel.: +48 52 58 58 823
barr@barr.pl

Leszek Główczewski – Kierownik

tel. +48 795 118 632
leszek.glowczewski@barr.pl 

Magdalena Teusz – Pracownik kancelaryjny

+ 48 52 58 58 823
barr@barr.pl

 

Dział Obsługi Inwestorów prowadzi sprawy związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy. W szczególności do zadań Działu należy:

 • tworzenie aktualnej bazy ofert inwestycyjnych,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych, ekonomicznych dot. Bydgoszczy,
 • przygotowywanie dedykowanej propozycji inwestycyjnej,
 • tworzenie baz danych o inwestorach,
 • pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego,
 • współpraca z przedsiębiorcami w ramach obsługi poinwestycyjnej,
 • współpraca z agencjami consultingowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach B2B,
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami,
 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Małgorzata Szynwelska – Kierownik
+48 885 550 248
malgorzata.szynwelska@barr.pl 

Jarosław Kujawski – Starszy specjalista 
tel.: +48 885 550 259
jaroslaw.kujawski@barr.pl

Dział Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi sprawy związane ze współpracą z przedsiębiorcami, rozwojem przedsiębiorczości i prowadzeniem szkoleń. W szczególności do zadań Działu należy:

 • przygotowywanie i aktualizacja oferty Spółki dla przedsiębiorców oraz obsługa przedsiębiorców korzystających z tej oferty,
 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań wspierania przedsiębiorczości,
 • planowanie i realizacja budżetu szkoleniowego spółki,
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie szkoleń, warsztatów oraz promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych w regionie,
 • prowadzenie działań aktywizujących do zakładania działalności gospodarczej,
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami,
 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Maciej Górecki – Kierownik
tel.: +48 885 550 233
maciej.gorecki@barr.pl

Paulina Laskowska – Specjalista
tel.: +48 785 150 558
paulina.laskowska@barr.pl 

Dział Marketingu prowadzi sprawy związane z marketingiem, promocją i public relations. W szczególności do zadań Działu należy:

 • opracowywanie i realizacja planów marketingowych spółki,
 • obsługa PR spółki,
 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań marketingowych i public relations,
 • planowanie i realizacja budżetu marketingowo spółki,
 • promocja gospodarcza Bydgoszczy i udział w konferencjach, warsztatach promujących Bydgoszcz i regionu,
 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Agnieszka Kreńska – Kierownik
tel.: +48 885 556 798
agnieszka.krenska@barr.pl

Katarzyna Tomaszewska-Dobosz – Starszy specjalista
tel.: +48 885 508 950
katarzyna.tomaszewska@barr.pl

Dział Projektów prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów. W szczególności do zadań Działu należy:

 • wyszukiwanie informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych,
 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków projektowych oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu,
 • przygotowywanie we współpracy z innymi działami propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • zgodna z harmonogramami realizacja projektów,
 • monitoring wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów,
 • realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi w ramach projektów,
 • kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych umową o dofinansowanie,
 • przygotowywania okresowych sprawozdań w zakresie złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów,
 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi,
 • przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego BARR w zakresie zadań Działu,
 • prowadzenia rejestru realizowanych przez BARR projektów.

Marta Śmigielska – Kierownik
tel.: +48 885 550 196
marta.smigielska@barr.pl

Krystian Guzek – Specjalista
tel.: +48 885 550 184
krystian.guzek@barr.pl

Powiadom znajomego