W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088,

NIP 9532641081

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088,

NIP 9532641081

Struktura i zadania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

XML

Treść

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (II piętro)

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.

Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:

 1. Przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy.

 2. Promocji Miasta Bydgoszczy.

 3. Prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób   pozostających bez pracy i  zagrożonych utrata pracy.

 4. Podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych.

 5. Współdziałaniu z samorządami, administracja lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi.

 6. Prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

 

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują: 

1. Dział Marketingu, 

2. Dział Wspierania Przedsiębiorczości,

3. Dział Obsługi Inwestorów,

4. Dział Projektów,

4. Biuro Zarządu.

 

Dział Marketingu prowadzi sprawy związane z marketingiem, promocją i public relations. W szczególności do zadań Działu należy:

 • opracowywanie i realizacja planów marketingowych spółki;

 • obsługa PR spółki;

 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań marketingowych i public relations;

 • planowanie i realizacja budżetu marketingowo spółki;

 • promocja gospodarcza Bydgoszczy i udział w konferencjach, warsztatach promujących Bydgoszcz i regionu;

 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.


Agnieszka Kreńska – Kierownik
tel.: +48 885 556 798
agnieszka.krenska@barr.pl
 
Joanna Wójtowicz – Specjalista, 
tel.: +48 885 550 256
joanna.wojtowicz@barr.pl

Katarzyna Tomaszewska-Dobosz
 – Starszy specjalista,
tel.: +48 885 508 950
katarzyna.tomaszewska@barr.pl

 

Dział Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi sprawy związane ze współpracą z przedsiębiorcami, rozwojem przedsiębiorczości i prowadzeniem szkoleń. W szczególności do zadań Działu należy:

 • przygotowywanie i aktualizacja oferty Spółki dla przedsiębiorców oraz obsługa przedsiębiorców korzystających z tej oferty,

 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań wspierania przedsiębiorczości;

 • planowanie i realizacja budżetu szkoleniowego spółki;

 • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie szkoleń, warsztatów oraz promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych w regionie;

 • prowadzenie działań aktywizujących do zakładania działalności gospodarczej;

 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami;

 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.


Łukasz Machała – Kierownik
tel.: +48 785 150 551
lukasz.machala@barr.pl
 
Marcin Przybylski – Starszy specjalista,
tel.: +48 785 150 558
marcin.przybylski@barr.pl   
  
Maciej Górecki – Starszy specjalista, 
tel.: +48 885 550 233 
maciej.gorecki@barr.pl
 
 
 

Dział Obsługi Inwestorów prowadzi sprawy związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy. W szczególności do zadań Działu należy:

 • tworzenie aktualnej bazy ofert inwestycyjnych;

 • tworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych, ekonomicznych dot. Bydgoszczy;

 • przygotowywanie dedykowanej propozycji inwestycyjnej;

 • tworzenie baz danych o inwestorach;

 • pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego,

 • współpraca z przedsiębiorcami w ramach obsługi poinwestycyjnej;

 • współpraca z agencjami consultingowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

 • udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach B2B;

 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami;

 • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 

 
 
Michał Kornacki - Kierownik,
tel. +48 795 118 632
michal.kornacki@barr.pl
 
Jarosław Kujawski - Specjalista ds. obsługi inwestorów,
tel.: +48 885 550 259
jaroslaw.kujawski@barr.pl
 
Marcin Kotoliński - Specjalista ds. obsługi inwestorów,
tel.: +48 885 550 248
marcin.kotolinski@barr.pl

 

Dział Projektów prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów. W szczególności do zadań Działu należy:

 • wyszukiwanie informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych;

 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków projektowych oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;

 • przygotowywanie we współpracy z innymi działami propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;

 • zgodna z harmonogramami realizacja projektów,

 • monitoring wskaźników, harmonogramów i budżetów realizowanych projektów,

 • realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi w ramach projektów,

 • kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych umową o dofinansowanie;

 • przygotowywania okresowych sprawozdań w zakresie złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;

 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi;

 • przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego BARR w zakresie zadań Działu;
 • prowadzenia rejestru realizowanych przez BARR projektów.

Marta Sosnowska - Kierownik,
tel.: +48 885 550 197
marta.sosnowska@barr.pl
 
Malwina Witucka-Krygier – Specjalista, 
tel.: +48 885 556 799
malwina.krygier@barr.pl

Marta Śmigielska
 – Specjalista, 

tel.: +48 885 550 196
marta.smigielska@barr.pl
  
Marcin Kociniewski - Specjalista ds. projektów,
tel. + 48 885 550 184
marcin.kociniewski@barr.pl

Biuro Zarządu jest podległe bezpośrednio Zarządowi. Do zadań Biura należy obsługa organizacyjna Spółki, w ramach którego funkcjonują samodzielne stanowiska pracy dedykowane do obsługi określonych zagadnień merytorycznych, m.in.: prawnej, obsługi sekretariatu.

 
Agnieszka Mianowicz – Specjalista ds. administracyjno-biurowych,
tel.: +48 52 58 58 823
barr@barr.pl
 
Marcin Napierała - Specjalista ds. wspierania innowacyjności,
tel.: +48 885 550 218
marcin.napierala@barr.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane