W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088

NIP 9532641081

Organy Spółki i ich zakres i kompetencje

1. Zgromadzenie Wspólników

Miasto Bydgoszcz

2. Zarząd Spółki

Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.


3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki, powołana Uchwałą Nr 13/2016 Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. o. o. z dnia 13 czerwca 2016 roku, działa w składzie:

1) Dorota Jakuta - Przewodnicząca,

2) Izabela Maria Wiernikowska - Wiceprzewodnicząca,

3) Justyna Murawska - Sekretarz.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
 2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2.
 4. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, które mają być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 7. Ustalanie dla Członków Zarządu szczegółowych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji.
 8. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki.
 9. Określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 10. Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
 11. Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.
 12. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 13. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 14. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości do 250.000 (dwustu  pięćdziesięciu tysięcy) złotych.
 15. Reprezentowanie Spółki w umowach miedzy Spółką i członkami Zarządu oraz w sporach miedzy nimi.
 16. Wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, zaciągania zobowiązań warunkowych w tym udzielania przez Zarząd gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli od 250.000 (dwustu  pięćdziesięciu tysięcy) złotych do wartości nie przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego.
 17. Ustalania wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie jego przyznania. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane