Wykonanie materiałów promocyjnoinformacyjnych w ramach projektu Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Nr sprawy SMB/3/PN/01/18

 

Zamawiający:  

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4c

85-059 Bydgoszcz

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”

  

Kod CPV:

22462000-6 Materiały reklamowe

79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 - harmonogram

Załącznik nr 6

Zmiana ogłoszenia nr 1

Zmiana ogłoszenia nr 2

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana SIWZ i wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana ogłoszenia nr 3 - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 03.10.2018 GODZ. 09:00

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty