Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja publiczna, która nie została wprowadzona do BIP a może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana zainteresowanemu w formie ustnej lub pisemnej - na wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik.

 

 

Plik