Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej

Marcin Przybylski
starszy specjalista
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
52 58 58 823 
marcin.przybylski@barr.pl