Opracowanie Strategii

 
 
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym wsparciu procesu opracowania „Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Informatycznego na lata 2014 – 2020”.
 
Poniżej specyfikacja do pobrania dla zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
 
Termin składania ofert mija 19.08.2014 roku o godzinie 13.00. Decyduje data wpłynięcia oferty.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panem Pawłem Szarkiem pod numerem telefonu 52 58 58 822
lub na adres mailowy: pawel.szarek@barr.pl.

 

1. Pismo przewodnie
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt umowy
4. Zał. nr 1 - Instrukcja przygotowania_strategii
5. Zał. nr 2 - formularz oferty

 

Informacja o wyborze wykonawcy:

link