Kompleksowa organizacja wyjazdu na Międzynarodową Giełdę Turystyczną ITB Berlin w dniach 05 – 10 marca 2019 r

Nr sprawy: SMB/5/PN/01/18

 

Zamawiający:  

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4c

85-059 Bydgoszcz

 

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa organizacja wyjazdu na Międzynarodową Giełdę Turystyczną ITB Berlin w dniach 05 – 10 marca 2019 r.

 

Kod CPV:

79956000-0

 

1) Ogłoszenie BZP

2) Ogłoszenie EU

3) SIWZ

4) Załącznik nr 1

5) Załącznik nr 2

6) Załącznik nr 2a

7) Załącznik nr 3

8) Załącznik nr 4

9) Załącznik nr 5

10) Załącznik nr 6

 

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Wyjaśnienia do SIWZ nr 3

 

UWAGA! Zmiana ogłoszenia, SIWZ, sposobu i terminu składania ofert.
SIWZ zmieniony w rozdziałach I, IV, X, XI, XIX i załączniku nr 7.
 
Dokumenty po zmianach:
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY