2018 rok

W dniach 8-15 marca 2018 r. była przeprowadzona kontrola w Spółce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.