2017 rok

Rok 2017 Spółka zakończyła sumą bilansową 1.981.881,10 zł i zyskiem 358.542,24 zł.
Zysk w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.