2016 rok

Rok 2016 Spółka zakończyła sumą bilansową 1.603.075,54 zł i zyskiem 342.423,43 zł.
Zysk w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.