2015 rok

Rok 2015 Spółka zakończyła sumą bilansową 1.254.883,18 zł i zyskiem 347.677,34 zł.
Zysk w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.